Резултатите от явяването ви на изпита Кеймбридж може да видите онлайн от пет до седем седмици след датата на събитието (за компютърно базирания изпит срока е две седмици).

Пълни инструкции относно проверката на резултати, ще получите на вашата електронна поща.
Cambridge ESOL запазва правата си да прави корекции преди издаване на сертификатите. Конкретни запитвания за резултатите са възможни само чрез вашия Изпитен център до края на месеца. В случай, че искате да се възползвате от тази опция изтеглете форма за запитване, попълнете я и я изпратете заедно с документ за платена такса.

изпит Кеймбридж

Относно сертификатите

Вие можете да получите сертификатите от изпита Кеймбридж в рамките на три месец от старта му. Изпитният център, ще изпрати специални покани по имейл на всички успешно завършили изпитите Кеймбридж, да вземат своите сертификати.  Тъй като сертификатите са особено ценни, се взимат само срещу лично документи или лице представляващо даденото учебно заведение, осъществило блокова регистрация.

Допълнителна възможност за кандидатите или Extended Certification

Още през месец март 2011 година, Кеймбридж въведоха Extended Certification, който предостави на кандидатите още една опция за реализация. Това въведение помага на институциите и университетите да възприемат нивото на езиковата подготовка при отделните участници спрямо Общоевропейската езикова рамка. Благодарение на нововъведението всички успешни кандидати, получават грамота за по-висока езикова култура по английски.

Така например ако изкарате оценката А на CAE получавате сертификат за това, че езиковите ви умения кореспондират с ниво C2. Допуска се вариантът, при който кандидатите получават признание дори без положителен резултат при изпита. Ако да речем, че получите оценка C на CAE, получават сертификат, който удостоверява, че вашите езикови възможности кореспондират с ниво B2, стига да сте демонстрирали съответните умения.

Повече подробности ще научите, ако се свържете с нас на адресите ни за контакт. Основната идея е да се завършите успешно изпита по английски език Кеймбридж и да реализирате вашите планове за бъдещето.

 

share button